Szkolenie Pilota do świadectwa kwalifikacji UAP(L) rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi obejmującymi ....... godzin wykładów w naszej szkole. Po zakończeniu kursu teoretycznego i dostarczeniu zaświadczenia o badaniach lotniczo-lekarskich minimalnie 2 klasy, możesz przystąpić do szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne składa się z min. ......... godzin lotów, początkowo w asyście instruktora a później samodzielnych.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego kandydat na pilota otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego. Z takim zaświadczeniem, aktualnymi badaniami lotniczo-lekarskimi, świadectwem radiooperatora (egzamin na radiooperatora w służbie lotniczej zdawany jest w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej), zdanymi egzaminami teoretycznymi możesz zapisać się na egzamin praktyczny.

Po zaliczeniu egzaminu praktycznego otrzymujesz świadectwa kwalifikacji UAP(L). Będąc już Pilotem z świadectwem kwalifikacji, możesz latać na każdym samolocie jednosilnikowym do masy 450kg w całej Unii Europejskiej.